Fuzzy množiny

Abstract

Fuzzy podmnožina univerza X (stručně fuzzy množina) je objekt A, který popisuje (zobecněná) charakteristická funkce (funkce příslušnosti) μA : X → 〈0, 1〉 Alternativní značení: A(x) „Klasické“ množiny nazýváme v tomto kontextu ostré (angl. crisp, sharp). F(X) značí množinu všech fuzzy podmnožin univerza X Obor pravdivostních hodnot (angl. range, level set… (More)

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.