Corpus ID: 55760877

Fungal Diseases on the Reed-Bed Vegetation of the Eutrophic Wasosze Lake

@article{Czerniawska2012FungalDO,
 title={Fungal Diseases on the Reed-Bed Vegetation of the Eutrophic Wasosze Lake},
 author={B. Czerniawska and I. Adamska and M. Dzięgielewska},
 journal={Ecological Chemistry and Engineering. A},
 year={2012},
 volume={19}
}
In 2006–2008 occurrence of pathogenic fungi on the reed-bed vegetation of the eutrophic Wasosze lake (West Pomerania, Drawsko district, Zlocieniec subdistrict) was examined. A total of 68 species of fungi colonizing 40 species of reed-bed plants and growing in the littoral zone of the lake were identified. The greatest number of taxa (24) belonged to the Ascomycetes, constituting 35 % of all fungal species collected. A slightly smaller number of species (22) were represented by anamorphic fungi… Expand

References

SHOWING 1-10 OF 20 REFERENCES
Ainsworth and Bisby's dictionary of the fungi: 9th edition.
Metody zbioru, konserwacji i identyfikacji mikroskopijnych grzybów paso¿ytów roœlin
 • Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • 2011
Oznaczanie rodzajów wa¿nych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophoromycota). Warszawa: Wyd
 • SGGW;
 • 2010
A preliminary checklist of micromycetes in Poland.
Ekotoksykologia w ochronie œrodowiska. Wroc3aw: Wyd. PZIST Oddzia3 Dolnoœl1ski 2008;361-366
 • 2008
Phytopathol Polonica. 2007;43:69-76
 • Beata Czerniawska et al
 • 2007
Klucz do Oznaczania Roœlin Naczyniowych Polski Ni¿owej
 • Wyd 2. Warszawa: PWN;
 • 2004
...
1
2
...