Frilufts Förskolor Riddersborg, Riddersviksvägen - Förskola

@inproceedings{Alfredsson2008FriluftsFR,
  title={Frilufts F{\"o}rskolor Riddersborg, Riddersviksv{\"a}gen - F{\"o}rskola},
  author={Annika Alfredsson},
  year={2008}
}
Huvudman for verksamheten ar Frilufts Forskolor i Stockholm AB. Privat forskola som arbetar med Natur- och utomhuspedagogik. Var verksamhetside ar att ge barnen en utvecklande och stimulerande forskoletid, dar vi anvander naturen som resurs. Vi anpassar verksamheten efter arets arstider, vintertid har de aldre barnen saval skid- som skridskoskola. Vara ledord ar TRYGGT, ROLIGT och LARORIKT. 

Similar Papers