František Weyr a moderní teorie práva

@inproceedings{Harvnek2016FrantiekWA,
  title={Franti{\vs}ek Weyr a modern{\'i} teorie pr{\'a}va},
  author={Jarom{\'i}r Harv{\'a}nek},
  year={2016}
}
Tematem přispěvku je ukazat na některe aspekty přinosu F. Weyra pro sou- casnou obecnou pravni teorii. Ta spociva zejmena ve formulaci problematiky cestou zevrubně propracovaneho nazirani a jednostranně orientovaneho pohledu na vnějsi i vnitřni strukturu normy, prvky, ktere ji tvoři, jejich druhy a působeni představ o nich, vcetně jejich vzajemne provazanosti. Tento přistup soucasna teorie reflektuje v casti pravně dogmaticke, kterou oznacuji za teorii v „užsim smyslu“. 

Similar Papers