Fracture of A Semirigid Penile Prosthesis: MRI Findings and Review of the Literature

Abstract

Semirijid ve şişirilebilir protezler erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılmaktadır. Penil protezlere ait bazı komplikasyonlar bilinmektedir. Bu yazımızda, 64 yaşında bir erkek hastadaki semirijid penil protez fraktürü magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ile sunulmaktadır. Hastanın MR görüntülerinde sol korpus kavernozum yerleşimli protez… (More)

Topics

1 Figure or Table

Slides referencing similar topics