Corpus ID: 181629943

Främjar scenarioträning sjuksköterskestudenters färdighet och förmåga i ett vårdtekniskt moment? : En interventionsstudie

@inproceedings{Axelsson2014FrmjarSS,
  title={Fr{\"a}mjar scenariotr{\"a}ning sjuksk{\"o}terskestudenters f{\"a}rdighet och f{\"o}rm{\aa}ga i ett v{\aa}rdtekniskt moment? : En interventionsstudie},
  author={M. Axelsson and C. Johansson},
  year={2014}
}
  • M. Axelsson, C. Johansson
  • Published 2014
  • Bakgrund: Universitet och hogskolor har utvecklat kliniska traningscentrum (KTC) dar sjukskoterskestudenterna far integrera kliniska och teoretiska kunskaper. Scenariotraningar innebar att ett anta ...