Corpus ID: 161737766

Fowistyczna Euopa : "Fowizm albo >", Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża X 1999 - II 2000, komisarze: Suzanne Pagé, Juliette Laffon, Gérard Audinet, Jacqueline Munck / Joanna Sitkowska-Bayle.

@inproceedings{SitkowskaBayle2000FowistycznaE,
  title={Fowistyczna Euopa : "Fowizm albo >", Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża X 1999 - II 2000, komisarze: Suzanne Pag{\'e}, Juliette Laffon, G{\'e}rard Audinet, Jacqueline Munck / Joanna Sitkowska-Bayle.},
  author={Joanna Sitkowska-Bayle},
  year={2000}
}