Corpus ID: 127268724

Forskningskommunikation och publiceringsmönster inom utbildningsvetenskap: En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten (Vetenskapsrådets Rapportserie Nr 10:2010)

@inproceedings{Hansen2010ForskningskommunikationOP,
  title={Forskningskommunikation och publiceringsm{\"o}nster inom utbildningsvetenskap: En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre l{\"a}ros{\"a}ten (Vetenskapsr{\aa}dets Rapportserie Nr 10:2010)},
  author={Michael Hansen and Sverker Lindblad},
  year={2010}
}
  • Michael Hansen, Sverker Lindblad
  • Published 2010
  • Geography
  • Rapporten redovisar en undersokning av forskningskommunikation inom utbildningsvetenskap. Utgangspunkten ar de drygt 2200 forskare som 2001- 2007 medverkat i minst en ansokan om forskningsanslag hos Vetenskapsradets utbildningsvetenskapliga kommitte eller pa annat satt sokt medel hos Vetenskapsradet, for pedagogisk forskning. Drygt 650 av dessa forskare var knutna till nagot av universiteten i Goteborg, Linkoping eller Umea under perioden. En stor andel av forskarna kommer fran amnen eller… CONTINUE READING

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv