• Economics
  • Published 2010

Formy zaopatrywania gospodarstw rodzinnych w usługi mechanizacyjne w Polsce

@inproceedings{Radwan2010FormyZG,
  title={Formy zaopatrywania gospodarstw rodzinnych w usługi mechanizacyjne w Polsce},
  author={Andrzej Radwan and Aleksander Wadoń},
  year={2010}
}