Corpus ID: 148167727

For målet er nok glede, helt enkelt : en studie av hvordan relasjoner mellom barn med autisme og deres pedagoger påvirkes av arbeid med TEACCH-metodikken

@inproceedings{Eide2003ForME,
  title={For m{\aa}let er nok glede, helt enkelt : en studie av hvordan relasjoner mellom barn med autisme og deres pedagoger p{\aa}virkes av arbeid med TEACCH-metodikken},
  author={M. Eide},
  year={2003}
}