Floristický výzkum území jižně od obce Žebětín a jeho využití pro terénní výuku

@inproceedings{Hankov2015FloristickV,
  title={Floristick{\'y} v{\'y}zkum {\'u}zem{\'i} ji{\vz}ně od obce Žebět{\'i}n a jeho vyu{\vz}it{\'i} pro ter{\'e}nn{\'i} v{\'y}uku},
  author={Gabriela Han{\'a}kov{\'a}},
  year={2015}
}
Diplomova prace se zabýva floristickým průzkumem uzemi nachazejiciho se jižně od obce Žebětin a didaktickou resersi zaměřenou na terenni výuku, tvorbu pracovnich listů a taxony cevnatých rostlin, ktere se vyskytuji v ucebnicich přirodopisu pro zakladni skoly. Vlastni detailni terenni výzkum byl zaměřen na cevnate rostliny, z výsledků jejich monitorovani byla sestavena charakteristika rostlinných formaci. Na zakladě reserse a terenniho výzkumu byl navrhnut plan dvou terennich cviceni a sestaven… CONTINUE READING