Corpus ID: 188900411

Finansiell stabilitet 2/12

@inproceedings{Olsen2012FinansiellS2,
  title={Finansiell stabilitet 2/12},
  author={{\O}ystein Olsen},
  year={2012}
}
Finansiell stabilitet innebaerer at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser, slik at det er i stand til a formidle finansiering, utfore betalinger og omfordele risiko pa en effektiv mate. Finansiell stabilitet er et av Norges Banks hovedmal i arbeidet med a fremme okonomisk stabilitet. Norges Banks oppgaver og ansvar pa dette omradet hviler pa sentralbankloven § 1, som sier at banken skal «fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet», men banken kan ogsa… Expand
1 Citations