• Published 2009

Finanční analýza výstavby zimního stadionu v Brumově-Bylnici

@inproceedings{Barbok2009FinannAV,
  title={Finan{\vc}n{\'i} anal{\'y}za v{\'y}stavby zimn{\'i}ho stadionu v Brumově-Bylnici},
  author={Adam Barboř{\'i}k},
  year={2009}
}