Fikce a skutečnost - je mimesis překonaný konstrukt?

@inproceedings{Kastnerov2011FikceAS,
  title={Fikce a skute{\vc}nost - je mimesis překonan{\'y} konstrukt?},
  author={Martina Kastnerov{\'a}},
  year={2011}
}
Zakladni otazkou studie je, zda lze koncept mimesis považovat v soucasne teorii interpretace za udržitelný, přicemž se zaměřuje na kritiku formulovanou na zakladě dvou argumentů – tj. buďto se odmita vztah skutecnosti a uměleckeho, resp. literarniho dila, nebo se tento vztah připousti, ale odmita se, že by se vycerpaval pouze vztahem proste napodoby. Dale se (v komparativnim nahledu) zaměřuje na soucasne koncepce, ktere pracuji s konceptem mimeze jako s interpretacně funkcnim. V zavěru se tak… CONTINUE READING