Fen Öğretiminin İkilemleri: Uygulamadaki problemler üzerine görüşler

@inproceedings{Meri2004Fen,
  title={Fen {\"O}ğretiminin İkilemleri: Uygulamadaki problemler {\"u}zerine g{\"o}r{\"u}şler},
  author={G{\"u}rsoy Meriç},
  year={2004}
}