Corpus ID: 182049883

Fauna tla (Archaeognatha Zygentoma) kitnjakovih i bukovih šuma

@inproceedings{Sokolovi2015FaunaT,
  title={Fauna tla (Archaeognatha Zygentoma) kitnjakovih i bukovih {\vs}uma},
  author={Igor Sokolovi{\'c}},
  year={2015}
}
  • Igor Sokolović
  • Published 2015
  • Biology
  • Fauna tla (Archaeognatha Zygentoma) kitnjakovih i bukovih sumaTematika zavrsnog rada bavi se problemom neistraženosti poveznice redova kukaca Archa