Fast-reactor actinoid transmutation

@article{Golubev1993FastreactorAT,
  title={Fast-reactor actinoid transmutation},
  author={Vasiliy Golubev and V V Dolgov and Viktor A. Dulin and Andrey Zvonarev and {\'E}. Ya. Smetanin and L. A. Kochetkov and V. V. Korobeinikov and V. G. Liforov and Gennady Nikolaevich Manturov and I. P. Matveenko and Anatoly Tsibulya},
  journal={Atomic Energy},
  year={1993},
  volume={74},
  pages={83-84}
}