Farmakokinetika v dětském věku I.

@inproceedings{CSc2005FarmakokinetikaVD,
  title={Farmakokinetika v dětsk{\'e}m věku I.},
  author={Milan Grundmann CSc},
  year={2005}
}