Family planning and the handicapped.

Abstract

Seksuele verhoudings is net so belangrik vir die gestremde as vir die normale mens. In gesinsbeplanning vir die gestremde is raadgewing een van die belangrikste aspekte. Vir die bepaling van die geskikte gesinsbeplanningsmetode vir die gestremde pasiënt moet die verpleegkundige kennis dra van die genetiese faktore wat met die gestremdheid verband hou, die… (More)

Topics

1 Figure or Table