Corpus ID: 127802156

Familjer i socialtjänsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtjänsten : ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras föräldrar i sex kommuner i Östergötland : slutrapport fas 1

@inproceedings{Davidson2012FamiljerIS,
  title={Familjer i socialtj{\"a}nsten - levnadsvillkor, livssituation och erfarenheter av socialtj{\"a}nsten : ett FoU-projekt om barn, ungdomar och deras f{\"o}r{\"a}ldrar i sex kommuner i {\"O}sterg{\"o}tland : slutrapport fas 1},
  author={B. Davidson and Margareta Bredmar},
  year={2012}
}
Detta ar den forsta rapporten inom ramen for FoU–projektet Familjer i socialtjansten. I rapporten redovisas och diskuteras resultat fran projektets fas 1. Projektet startade i januari 2010 och bedr ... 
1 Citations
Bringing the Family Back in : On Role Assignment and Clientification in the Swedish Social Services
In Sweden, municipal social services provide help and support for vulnerable people with a variety of needs. Although the family has long been understood to be a focus of social work interventions,Expand

References

SHOWING 1-10 OF 61 REFERENCES
Välfärd, inte för alla. Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige.
Denna studie knyter an till en klassisk socialpolitisk fragestallning: I vilken grad formar valfardspolitiska forsorjningslosningar och serviceinrattningar lyfta familjer ur oonskade ekonomiska ochExpand
I välfärdssamhällets marginal – om socialbidragstagande bland ensamstående mödrar av svensk och utländsk härkomst
I valfardssamhallets marginal : Om socialbidragstagande bland ensamstaende modrar av svensk och utlandsk harkomst
Barnavårdsinsatser - en studie av kommunala skillnader
Omfattningen av barnavardsinsatser skiljer sig patagligt mellan olika kommuner. I den har artikeln eftersoks forklaringar till dessa skillnader hos kommunernas strukturella villkor,Expand
Med hänsyn till barnets vilja? Socialtjänstlagens barnperspektiv och den nya välfärdsstatens villkor
Begreppet "barns basta" har varit vagledande for en rad valfardspolitiska atgarder under senare ar. Denna antologi fyller en lucka i forskningen om barn och valfardsstaten och visar hur begreppet bExpand
Att förstå personalomsättning och kompetenstapp bland barnavårdsutredare
Att arbeta som barnavardsutredare inom kommunernas socialtjanst innebar, for ett par decennier sedan, en karriar for socionomer, men ar numera ett ingangs- och genomgangsyrke. Samtidigt har  kravenExpand
Arbetsvillkor i den sociala barnavården : förutsättningar för ett kvalificerat arbete
This thesis describes and analyzes the working conditions of child welfare social workers who responded to a comprehensive questionnaire (n=309, dropout rate 3 per cent).In Study 1, the working conExpand
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten : en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter
Evidensbaserad praktik inom socialtjansten : en introduktion for praktiker, chefer, politiker och studenter
Innovations- och lärprocesser i den nya ekonomin
I det föregående kapitlet berörde Gustavsen hur en utvecklingsinriktad forskning utvecklats från isolerade experiment och generella lösningar till att idag mer bygga på gemensamma lärprocesser därExpand
Beskyttelse af barndommen: socialforvaltningers risikovurdering og indgreb
The objectives of this dissertation are 1) to describe what child protection services actually do when assessing risk and deciding on interventions, and 2) to analyze this practice in the light ofExpand
Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn
This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. TheExpand
...
1
2
3
4
5
...