Familial Mediterranean Fever Presenting with Perimenstrual Attacks and Infertility

  • Olgu Sunumu, Perimenstrüel Ataklar, Sunulan Ailesel Akdeniz, Ateşi Olgusu, Ailesel Akdeniz
  • Published 2013

Abstract

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF); Türkler, Ermeniler, Sefarad Yahudileri ve Araplar arasında yaygın olan ve otozomal resesif olarak iletilen bir genetik hastalıktır. FMF kısa süren ve kendini sınırlayan; ateş, peritonit, plevrit ve artrit ataklarıyla seyreder. Ataklar genellikle menstrüasyon dönemlerinin arasında olur. FMF’i olan ve tedavi almayan kadınlarda %30… (More)

Topics