Faktory ovlivňující vznik byrokracie, korupce a klientelismu ve veřejné správě ČR se zaměřením na zdravotnictví

@inproceedings{Vohralkov2008FaktoryOV,
  title={Faktory ovlivňuj{\'i}c{\'i} vznik byrokracie, korupce a klientelismu ve veřejn{\'e} spr{\'a}vě {\vC}R se zaměřen{\'i}m na zdravotnictv{\'i}},
  author={Pavla Vohral{\'i}kov{\'a}},
  year={2008}
}
Diplomova prace je věnovana tematu FAKTORY OVLIVŇUJICI VZNIK BYROKRACIE, KORUPCE A KLIENTELISMU VE VEŘEJNE SPRAVĚ CR SE ZAMĚŘENIM NA ZDRAVOTNICTVI. Prace je rozdělena do dvou hlavnich kapitol. Prvni cast se zabýva byrokracii, korupci a klientelismem ve veřejne spravě jako celkovemu problemu ve spolecnosti. Popisuje předpoklady vzniku byrokracie, fungovani byrokratickeho aparatu ve veřejne spravě a ukazuje možne spolecenske důsledky nebezpecnosti korupce a klientelismu ve veřejne sprav… CONTINUE READING