Faith on the Move: Inside of the Ijtimā‘ of Jamā‘ah Tablīgh in Pekan Baru

@article{BustamamAhmad2011FaithOT,
  title={Faith on the Move: Inside of the Ijtimā‘ of Jamā‘ah Tablīgh in Pekan Baru},
  author={Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad},
  journal={Studia Islamika},
  year={2011},
  volume={18}
}
  • Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
  • Published 2011
  • Political Science
  • Studia Islamika
  • Artikel ini mengkaji ritual keagamaan pada gerakan Islam transnasional Jama'ah Tabligh. Gerakan Islam yang berpusat di Nizamuddin, India, ini lahir pada tahun 1926 dan dicetuskan oleh Mawlana Muhammad Ilyas bin Muhammad al-Hanafi al-Diyubandi al-Kandahlawi (1885-1994) pada tahun 1927 di Mewat, Delhi, India. Dalam sejarahnya, gerakan ini berhasil menarik anggota dari berbagai penjuru dunia dengan masjid sebagai pusat kegiatan mereka. Di Indonesia, Jama'ah Tabligh hadir sebagai salah satu gerakan… CONTINUE READING