Factors Effecting on Game Preferences of Children

  • Published 2006

Abstract

ÖZET Internet gittikçe daha çok popülarite kazanmıştır ve birçok insan için ana bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bu sanal dünya sadece bilgi değil, insanlar, özellikle de çocuklar arasında çok ilgi çeken parçalarından biri olan oyunlar gibi eğlenceli temalardan da oluşmaktadır. Bu yüzden, bu tür oyunlar öğretimi daha etkili yapmak için kullanılmaya ba… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.