Corpus ID: 127398917

Förslag till lag om dödsfallsutredning

@inproceedings{Zakariasson2011FrslagTL,
  title={F{\"o}rslag till lag om d{\"o}dsfallsutredning},
  author={Caroline Zakariasson},
  year={2011}
}
  • Caroline Zakariasson
  • Published 2011
  • Geography
  • Syftet med en dodsfallsutredning ar bland annat att det ska kunna konstateras varfor en manniska avlidit, det vill saga vad som var orsaken till dodens intraffande. Detta ar av speciellt intresse d ... 

    Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv