• Geography
  • Published 2014

Fårskiljning vid glaciärens rand

@inproceedings{Linder2014FrskiljningVG,
  title={F{\aa}rskiljning vid glaci{\"a}rens rand},
  author={Saga Þ{\'o}risd{\'o}ttir Linder},
  year={2014}
}
Pa Island finns manga gamla traditioner. Jordbrukare har under lang tid anvant sig av allmanningar for att lata djur beta pa under sommarmanaderna. Allmanningarna spelar ocksa en stor roll for det islandska kulturarvet. Den viktigaste handelsen i samband med allmanningen ar den arliga farskiljningen. Farskiljningen ager rum pa hosten och da ar nastan varenda person i bygden inblandad pa ett eller annat satt. Man delas upp i olika arbetslag for att hamta hem faren fran allmanningarna som ar… CONTINUE READING