Exulant Jiří Holík a jeho kontakty s lékaři v německých zemích a Pobaltí

@inproceedings{Ryantov2018ExulantJH,
  title={Exulant Jiř{\'i} Hol{\'i}k a jeho kontakty s l{\'e}kaři v německ{\'y}ch zem{\'i}ch a Pobalt{\'i}},
  author={Marie Ryantov{\'a}},
  year={2018}
}

Similar Papers