Corpus ID: 201551995

Examen 1r parcial 161104 A . Roda carro per a altes càrregues (Curs 2016-2017)

@inproceedings{Pons2016Examen1P,
  title={Examen 1r parcial 161104 A . Roda carro per a altes c{\`a}rregues (Curs 2016-2017)},
  author={Aliau Pons and Juan Jos{\'e}},
  year={2016}
}