• History
  • Published 1999

Ewa Lipska ; Sławomir Mrożek ; Jan Józef Szczepański ; Julian Kornhauser ; Józef Baran ; Adam Ziemianin ; Krzysztof Lisowski : bibliography

@inproceedings{Fleszar1999EwaL,
  title={Ewa Lipska ; Sławomir Mrożek ; Jan J{\'o}zef Szczepański ; Julian Kornhauser ; J{\'o}zef Baran ; Adam Ziemianin ; Krzysztof Lisowski : bibliography},
  author={Halina. Oprac. Fleszar and Maria. Oprac. Pieszczachowicz},
  year={1999}
}