Evaluation of potential of woody species vegetation components in objects of landscape architecture

@article{Pejchal2012EvaluationOP,
 title={Evaluation of potential of woody species vegetation components in objects of landscape architecture},
 author={Milo{\vs} Pejchal and Pavel Simek},
 journal={Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis},
 year={2012},
 volume={60},
 pages={199-204}
}
 • Miloš Pejchal, P. Simek
 • Published 2012
 • Economics
 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
PEJCHAL, M., SIMEK, P.: Evaluation of potential of woody species vegetation components in objects of landscape architecture. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2012, LX, No. 8, pp. 199–204 Potential of woody species vegetation components is defi ned as the total ability of existing woody species vegetation components (hereina er referred to as WSVC) of a particular object (or its parts) to ensure the composition stability. The main criteria for evaluation of this potential at all… Expand
Methodology of clipped woody vegetation elements assessment
Introduction Clipped woody vegetation element (hereinafter referred to as CWVE) is defined as an element of artificial compositional characteristics for a given taxon and site. Its habitus as well asExpand
Evaluation of natural forest regeneration as a part of land restoration in the Khentii massif, Mongolia
Forest stands in the semi-arid environment of northern Mongolia have an essential role in controlling ongoing desertification in the surrounding landscape. Over the last decade, the total forest areaExpand
Mining as a catalyst of overgrazing resulting in risk of forest retreat, Erdenet Mongolia
This paper provides information on long-term suppression of natural forest regeneration due to the livestock grazing in the vicinity of one of the world largest open-pit ore mine close the city ofExpand
Large-scale permafrost degradation as a primary factor in Larix sibirica forest dieback in the Khentii massif, northern Mongolia
The objective of this study is to investigate the potential causes of widespread Larix sibirica Ledeb. mortality observed in the Khentii massif of northern Mongolia. The ratio of deadwood to livingExpand
Thermal regime of semi-natural dew collector’s perspective for afforestation of semi-arid landscapes
Abstract Waste rock dumps in the aftermath of pegmatite mining enable the growth of healthy populations of Larix sibirica in, for the forest unsuitable semi-arid steppe habitat, the KhentiiExpand
Map Analysis of Cultural Heritage Values in Designed Landscapes: A Case Study on Červený Hrádek, Czech Republic
A repository of cultural history, a landscape documents past civilizations and can be viewed as a specific type of heritage. UNESCO distinguishes three types of cultural landscape, of which a clearlyExpand
AUC GEO_santruckova_2016.indd
Landscape is considered a specific type of heritage, and cultural landscapes provide an interface between nature and culture, the tangible and intangible, and biological and cultural diversity. TheyExpand

References

SHOWING 1-10 OF 10 REFERENCES
Inventarizace parkových porostů a jejich hodnocení
 • Rocznik dendrologiczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
 • 1976
Sadovnická dendrologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství
 • 1982
Sadovnická hodnota : oborový standard v zahradní a krajinářské architektuře
 • 2011
2010b: Vyhodnocení dendrologického potenciálu a projekt souboru stabilizačních opatření pro zámecký park Šilheřovice
 • Odborná expertíza. Ostrava. ŠIMEK, P. et al., 2010c: Vyhodnocení dendrologického
 • 2010
Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
 • 2003
: Vymezení pojmu „ vegetační prvek “ a jeho praktické uplatnění
 • Lednice na Moravě : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně , Zahradnická fakulta v Lednici
 • 1998
Metodické principy výběru dřevin pro obnovu ploch zeleně v sídlech
 • Obnova zeleně v podmínkách sídel . Praha : Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu , s . 12 – 18 .
 • 1997
Zásady a metodika regenerace, obnovy a přestavby dřevinných vegetačních prvků. In: Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích: ročník 22. Klatovy: Městský úřad Klatovy
 • 1996
Režim péče o Národní
 • 1993
Zur Behandlung von Gehölzbeständen in historischen Freiräumen
 • 1985