Evaluation of Sympathetic Skin Response and F Wave in Fibromyalgia Syndrome Patients

Abstract

©2011 Turkish League Against Rheumatism. All rights reserved. Amaç: Bu çalışmada, fibromiyalji sendromu (FMS)’nda otonomik disfonksiyon mevcut olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sempatik deri yanıtı (SDY) ve F dalgasının elektronöromiyografik incelenmesi planlandı. Hastalar ve yöntemler: Mart 2005 Mart 2006 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve… (More)

3 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics