Europe’s Troubled Region: Economic Development, Institutional Reform and Social Welfare in the Western Balkans,

Abstract

U europskoj je javnosti Zapadni Balkan (zemlje bivše Jugoslavije bez Slovenije plus Albanija) ponajviše poznat po svojoj političkoj nestabilnosti, oružanim sukobima i građanskim ratovima, dok se o regiji vrlo malo govori s aspekta dosega reformi koje su provedene u ekonomskom i društvenom sustavu, kao i s aspekta dinamičnog tranzicijskog procesa i razvoja… (More)

Topics

Cite this paper

@inproceedings{Bartlett2008EuropesTR, title={Europe’s Troubled Region: Economic Development, Institutional Reform and Social Welfare in the Western Balkans,}, author={William T. Bartlett}, year={2008} }