Ett brev betyder så mycket : närhet och distans i Carl Gustaf Tessins tidiga 1740-talskorrespondens med Carl Hårleman

@inproceedings{Ekblad2003EttBB,
  title={Ett brev betyder s{\aa} mycket : n{\"a}rhet och distans i Carl Gustaf Tessins tidiga 1740-talskorrespondens med Carl H{\aa}rleman},
  author={Magnus Ekblad},
  year={2003}
}
Ett brev betyder sa mycket : narhet och distans i Carl Gustaf Tessins tidiga 1740-talskorrespondens med Carl Harleman