Corpus ID: 197739320

Etnosantrizm ve ötekileştirme perspektifinde siyasal eğilimler: Ardahan ili örneğinde oy verme davranışının sosyolojik analizi / Political tendencies in the perspective of ethnocentrism and otherisation sociological analysis of voting behaviour in the case of the province of Ardahan

@inproceedings{Kurtba2013EtnosantrizmV,
  title={Etnosantrizm ve {\"o}tekileştirme perspektifinde siyasal eğilimler: Ardahan ili {\"o}rneğinde oy verme davranışının sosyolojik analizi / Political tendencies in the perspective of ethnocentrism and otherisation sociological analysis of voting behaviour in the case of the province of Ardahan},
  author={Ihsan Kurtbaş},
  year={2013}
}
  • Ihsan Kurtbaş
  • Published 2013
  • Sociology