Etnobotànica-2005 (ICEB 2005): els congressos internacionals d'etnobotànica obren la porta d'Àsia

@inproceedings{Xirau2005Etnobotnica20052,
  title={Etnobot{\`a}nica-2005 (ICEB 2005): els congressos internacionals d'etnobot{\`a}nica obren la porta d'{\`A}sia},
  author={Joan Vall{\'e}s i Xirau},
  year={2005}
}

Similar Papers