Corpus ID: 191853286

Estudi per prova de concepte d'escriptoris virtuals

@inproceedings{Prez2015EstudiPP,
  title={Estudi per prova de concepte d'escriptoris virtuals},
  author={D{\'i}az P{\'e}rez and Juan Jos{\'e}},
  year={2015}
}
S’ha fet un estudi de les opcions existents en el mercat de la virtualitzacio d’escriptoris i s’ha triat la solucio de Citrix perque era la que millor cobria les necessitats heterogenia de la informatica d’usuari de la universitat. S’ha definit i desenvolupat els punts critics i les peces necessaries per crear una prova de concepte de virtualitzacio d’escriptoris i s’han dimensionat les necessitats hardware d’aquesta prova de concepte donat uns 50 usuaris tipus.