• Art
  • Published 2015

Estudi de reparació de l’estructura horitzontal d’un aparcament subterrani situat a L’Hospitalet de Llobregat

@inproceedings{Vidal2015EstudiDR,
  title={Estudi de reparaci{\'o} de l’estructura horitzontal d’un aparcament subterrani situat a L’Hospitalet de Llobregat},
  author={{\'O}scar Farrerons Vidal and Miquel Mart{\'i}},
  year={2015}
}
L’objecte del document es definir i valorar les obres corresponents als treballs de reparacio de l’estructura horitzontal de l’aparcament subterrani situat al carrer Creu Roja 10 a l’Hospitalet de Llobregat. L’aparcament va ser construit l’any 2002, trobant-se la coberta ocupada parcialment pel Centre d’Atencio Primaria de Collblanc i la resta per una zona d’espai public on s’hi ubiquen els dos accessos de vianants