Corpus ID: 193477117

Estratègies de gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: Un estudi de casos sobre governança i "stakeholders"

@inproceedings{Yuba2013EstratgiesDG,
  title={Estrat{\`e}gies de gesti{\'o} de la pr{\`a}ctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: Un estudi de casos sobre governança i "stakeholders"},
  author={E. I. Yuba},
  year={2013}
}
La present tesi doctoral centra la seva atencio en l’analisi de les estrategies de gestio de la practica esportiva en zo-nes naturals protegides. Consisteix en la identificacio de les estrategies de gestio de la practica esportiva emprades pels diferents stakeholders implicats, aixi com de les caracteristi-ques optimes dels factors de la governanca que les emmarca, per tal d’aconseguir el major grau de sostenibilitat possible dels territoris seleccionats. Les preguntes inicials a partir de les… Expand