Corpus ID: 55269621

Estonian Papers in Applied Linguistics

@inproceedings{Korrektsusest2010EstonianPI,
  title={Estonian Papers in Applied Linguistics},
  author={JA Sisulisest Korrektsusest and Merike Ristikivi},
  year={2010}
}
Ülevaade. Õigusteadus on oma olemuselt tekstiteadus, milles väga suur tähtsus on keelelistel väljendusvahenditel. Juriidilise jõu saavad sõnad ja väljendid siin vahetult keele kaudu. Käesoleva artikli uurimismaterjal pärineb Eesti ainsa õigusteadusliku ajakirja Juridica 1993–2007 aastakäigu artiklitest. Uurimuses käsitletav periood on olnud Eesti õigusele murranguline aeg: tagasi on pöördutud läänelikku õigusruumi, mis lähtub ladinakeelsest baasist. Õigusreformiga on kaasnenud ka muudatused… Expand