Ersättning för rättegångskostnader efter tvist mot ett insolvent aktiebolag

@inproceedings{Viklund2016ErsttningFR,
  title={Ers{\"a}ttning f{\"o}r r{\"a}tteg{\aa}ngskostnader efter tvist mot ett insolvent aktiebolag},
  author={Jenny Viklund},
  year={2016}
}