Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg; veld- en simulatiestudie

@inproceedings{Roo1995ErosienormeringsonderzoekZV,
  title={Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg; veld- en simulatiestudie},
  author={A. P. J. De Roo and Pierre Van Dijk and Coen J. Ritsema},
  year={1995}
}
Het doel van het erosienormeringsonderzoek was een toetsingskader op te stellen waarin de bestemmings-, beheers- en inrichtingsaspecten kunnen worden beoordeeld. Hiertoe is een veld- en simulatiestudie verricht. De veldstudie bevatte metingen op perceels-, helling- en stroomgebiedniveau. De simulatiestudie resulteerde in een fysisch-deterministisch en hydrologisch erosiemodel (LISEM: Limburg Soil Erosion Model), waarmee diverse scenario's zijn doorgerekend. De veldstudie gaf een integraal beeld… CONTINUE READING