• Corpus ID: 191001069

Erken dönem tefsir mukaddimelerinin tefsir usulü açısından değerlendirilmesi

@inproceedings{Bulut2009ErkenDT,
  title={Erken d{\"o}nem tefsir mukaddimelerinin tefsir usul{\"u} açısından değerlendirilmesi},
  author={Ali Can Bulut},
  year={2009}
}
  • A. Bulut
  • Published 30 December 2009
  • Linguistics
Bu calismanin amaci, erken donem tefsir mukaddimelerini Tefsir Usulu acisindan tahlile tabi tutmaktir. Arastirmanin temel sorusu, "Ilk Tefsir Usulu tasnifleri hangileridir?" seklindedir. Calismada ulasilan sonuclar ana hatlariyla soyledir: Tefsir terminolojisinde "Mukaddime" ve "Tefsir Usulu" istilahlari, esas olarak ayni anlama gelmektedir. Benzer sekilde mukaddimeler, Tefsir Usulu kapsamda degerlendirilen eserlerin ilk tasniflerini olusturmaktadir. Bugun, sinirli sayida tefsir mukaddimesi… 
1 Citations
Kâsımî’nin Mehâsinü’t-Te’vîl İsimli Tefsirinin Mukaddimesinde Kıraat Olgusu
Öz: Müfessirlerin hemen hepsinin çalışmalarına uzunca bir mukaddimeyle başladıkları görülmektedir. Tefsirlere ilmî anlamda önemli bir değer katan bu mukaddimeler, genel olarak tefsir usûlü ve Kur’an