Corpus ID: 149402960

Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Güvenirlik Araştırması

@inproceedings{Gndoan2016ErikinYB,
  title={Erişkin Yoğun Bakım Hastasında Ağrı Değerlendirmesi: Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) {\"O}lçeğinin T{\"u}rkçe Versiyonunun Geçerlik G{\"u}venirlik Araştırması},
  author={Onur G{\"u}ndoğan and Canan Bor and Esra Akin Korhan and Kubilay Demirağ and Mehmet Uyar},
  year={2016}
}
Cross-cultural adaptation, validity and reliability of the Turkish version of Revised Nonverbal Pain Scale.
  • P. Kaya, Sevilay Erden
  • Medicine, Psychology
  • Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology
  • 2019