Epidemiology and Clinical Features of Obsessive-Compulsive Disorder During Pregnancy and Postpartum Period : A Review

@inproceedings{Uuz2012EpidemiologyAC,
  title={Epidemiology and Clinical Features of Obsessive-Compulsive Disorder During Pregnancy and Postpartum Period : A Review},
  author={Faruk Uğuz and Medine Gıynas Ayhan},
  year={2012}
}
Bu makale obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) gebelik ve postpartum dönemde epidemiyolojisi ve klinik özellikleri ile ilgili güncel literatürü gözden geçirmektedir. Konu ile ilgili bildiriler önemli sınırlılıklar ve farklı sonuçlara içermektedir. Bununla birlikte OKB’nin prevalans ve insidans oranları genel toplumda bildirilenlere göre bu iki dönemde daha yüksektir. Gebelik ve puerperiumda en sık obsesyonlar bulaşma ve saldırganlık obsesyonlarıdır. Saldırganlık obsesyonları postpartum dönemdeki… CONTINUE READING