[Epidemiological survey on the renal hemorrhagic fever syndrome in North Fujian Province].

  • Xiao-juan Li
  • Published 1985 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Li1985EpidemiologicalSO, title={[Epidemiological survey on the renal hemorrhagic fever syndrome in North Fujian Province].}, author={Xiao-juan Li}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={1985}, volume={6 6}, pages={326-9} }