Environmental data analysis using data mining methods

@inproceedings{Chuchro2011EnvironmentalDA,
 title={Environmental data analysis using data mining methods},
 author={Monika Chuchro},
 year={2011}
}
Data mining became popular method of environmental data analysis. Strong influence of irregular variable and complicated relationship between data are main problems during data modeling. This examination purpose is to identifying patterns and predict future values of time series of biogas production from wastewater treatment plant. 

Figures from this paper

References

SHOWING 1-10 OF 12 REFERENCES

Data cleaning and transformation - the first stage of data mining process

A system enabling the data originating from various sources to be integrated and managed, has been described in this paper and has the open architecture allowing its function to be extended by the next users.

Analysis of time series

Intelligent data analysis often requires one to extract meaningful conclusions about a complicated system using data from a single sensor, but only one of its important properties is sensor-accessible, so the data analysis procedure would appear to be fundamentally limited.

WYKORZYSTANIE PREDYKTORÓW TYPU NEURAL NETWORK DO PROGNOZOWANIA SZEREGÓW CZASOWYCH

1. Wstep Obok klasycznych metod prognozowania zjawisk gospodarczych istnieje grupa metod nieklasycznych. Do grupy tych metod do³¹czaj¹ kolejne, wykorzystuj¹ce nowe techniki modelowania procesow

Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natężenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków

Streszczenie. Eksploracja danych to obecnie najdynamiczniej rozwijające sie zagadnienie związane z przetwarzaniem danych. Celem eksploracji (data mining, drązenie danych) jest uzyskiwanie nowej

Sieci neuronowe

 • Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 • 1993

Metody i modele eksploracji danych

 • PWN, Warszawa
 • 2008

Wprowadzenie do praktyki stosowania sieci neuronowych. Czytelnia StatSoft (www.statsoft.pl)

 • Wprowadzenie do praktyki stosowania sieci neuronowych. Czytelnia StatSoft (www.statsoft.pl)

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 14. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html. Recenzenci: Dr inż

 • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 14. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html. Recenzenci: Dr inż

Metody i modele eksploracji danych

 • Metody i modele eksploracji danych
 • 2008