Enkele waarnemingen over de schmmelElsino ë veneta (Burkh.) Jenk., de perfecte vorm vansphaceloma necator (Ell. & Ev.) Jenk. & Shear, op framboos

@article{Labruyre2005EnkeleWO,
  title={Enkele waarnemingen over de schmmelElsino {\"e} veneta (Burkh.) Jenk., de perfecte vorm vansphaceloma necator (Ell. & Ev.) Jenk. & Shear, op framboos},
  author={R. E. Labruy{\`e}re},
  journal={Tijdschrift Over Plantenziekten},
  year={2005},
  volume={63},
  pages={153-158}
}
Een literatuurstudie voor het vaststellen van de juiste naam van de imperfecte vorm vanElsinoë veneta (Burkh.) Jenk. leverde als resultaat de naamSphaceloma necator (Ell. & Ev.) Jenk. & Shear voor de schimmel, dietot nog toe bekend stond onder de naamGloeosporium venetum Speg. De perfecte vorm werd ook in Nederland aangetroffen. Deze vorm is mogelijk van… CONTINUE READING