Enige beschouwingen omtrent prognoses in het jaarverslag en de certificeerbaarheid daarvan

@inproceedings{Meer1982EnigeBO,
  title={Enige beschouwingen omtrent prognoses in het jaarverslag en de certificeerbaarheid daarvan},
  author={Richte van der Meer},
  year={1982}
}
1. In le id in g Sedert een aantal jaren wordt met name in de Angelsaksische accountancy literatuur intensief aandacht geschonken aan het vraagstuk in hoeverre het zinvol is toekomstgerichte informatie op te nemen in de externe verslag­ geving van ondernemingen. Dit publikatievraagstuk kan worden aangeduid als het prognosevraagstuk. In samenhang daarmee rijst de vraag wat een accountantsoordeel omtrent toekomstgerichte informatie voor het maat­ schappelijk verkeer kan betekenen en of het… CONTINUE READING