• Corpus ID: 89656083

Energobūvnieku sertificēšanas procesa pilnveide LEEA SpecSC

@inproceedings{Kavosa2017EnergobvniekuSP,
  title={Energobūvnieku sertificē{\vs}anas procesa pilnveide LEEA SpecSC},
  author={Maija Kavosa},
  year={2017}
}