• Published 1997

En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet

@inproceedings{Regeringskansliet1997EnTR,
  title={En tydligare roll f{\"o}r h{\"a}lso- och sjukv{\aa}rden i folkh{\"a}lsoarbetet},
  author={Regeringen och Regeringskansliet},
  year={1997}
}
I dag anses folkhalsoarbete besta av tva komponenter: att forebygga sjukdom och att framja halsa. Den sjukdomsforebyggande strategin utgar fran...